Địa điểm

GNVT BÌNH MINH- NGƯỜI VẬN CHUYỂN THỰC THỤ

Lầu 4, Tòa Nhà HUD

159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam