Các dịch vụ đặc biệt

Chúng tôi đánh giá cao khâu tư vấn để đảm bảo rằng mọi yêu cầu của bạn đều không bị bỏ sót.

image3

image017

 • Dịch vụ tư vấn.
 • Dịch vụ hải quan ( nhập khẩu/ xuất khẩu).
 • Vận chuyển nội địa ( bằng xe hoặc sà lan).
 • Dịch vụ kho vận.
 • Dịch vụ kho ngoại quan.
 • Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa.
 • Dịch vụ đóng gói và bao bì.
 • Dịch vụ chằng buộc, cố định hàng hóa.
 • Dịch vụ xếp hàng/ dỡ hàng.
 • Dịch vụ hun trùng.
 • Dịch vụ làm chứng thư C/O
 • Dịch vụ nhập/ xuất ủy thác.