Câu hỏi thường gặp

 

 

Câu hỏi: Phí nâng/ hạ tại cảng Cát Lái là bao nhiêu?

Trả lời: Vui lòng chi cập vào trang web của Cát Lái:  https://saigonnewport.com.vn/ho-tro-khach-hang/pages/bang-gia-dich-vu.aspx